Menu

Crystallign คืออะไร

Crystallign เป็นเครื่องมือจัดฟันใสที่ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยในการจัดเรียงฟันให้เข้ารูปทรงตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อปรับทั้งความสวยงามและหน้าที่การใช้งานของฟันอย่างสูงสุดด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลี เครื่องมือจัดฟันใส Crystallign จึงสามารถช่วยปรับรูปและการเรียงฟันของคุณตามความต้องการรายบุคคลอย่างสามารถคาดหวังผลได้ ทำให้ฟันของคุณกลับเข้ารูปสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมในระยะเวลาตามที่กำหนดพร้อมรับประกันความพึงพอใจของคุณ

1. Crystallign ล้ำหน้าไปด้วยเทคโนโลยีการจัดฟันจากประเทศอิตาลี คุณจึงวางใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดฟันใสที่หวังผลได้ โดยคุณสามารถเห็นผลลัพธ์การจัดฟันของคุณอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจเข้ารับการดูแล
2. เศษอาหารติดฟันจนเสียบุคลิก จะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป เมื่อเครื่องมือจัดฟันใส Crystallign สามารถถอดได้ระหว่างวัน คุณจึงสามารถมีความสุขกับมื้ออาหารและรักษาความสะอาดภายในช่องปากคุณได้อย่างเต็มที่
3. คุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่ต้องถูกรบกวนด้วยเครื่องมือจัดฟันโลหะ และด้วยความใส จึงสังเกตได้ยากว่ามีการสวมเครื่องมือจัดใสอยู่
4. การถอดเครื่องมือจัดฟันใส ทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของคุณได้อย่างเต็มที่เท่าที่คุณต้องการ..
 

ข้อดีของการจัดฟันใสด้วย Crystallign

1. Crystallign ล้ำหน้าไปด้วยเทคโนโลยีการจัดฟันจากประเทศอิตาลี คุณจึงวางใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดฟันใสที่หวังผลได้ โดยคุณสามารถเห็นผลลัพธ์การจัดฟันของคุณอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจเข้ารับการดูแล
2. เศษอาหารติดฟันจนเสียบุคลิก จะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป เมื่อเครื่องมือจัดฟันใส Crystallign สามารถถอดได้ระหว่างวัน คุณจึงสามารถมีความสุขกับมื้ออาหารและรักษาความสะอาดภายในช่องปากคุณได้อย่างเต็มที่
3. คุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างไม่ต้องถูกรบกวนด้วยเครื่องมือจัดฟันโลหะ และด้วยความใส จึงสังเกตได้ยากว่ามีการสวมเครื่องมือจัดใสอยู่
4. การถอดเครื่องมือจัดฟันใส ทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของคุณได้อย่างเต็มที่เท่าที่คุณต้องการ
 

ปัญหาการเรียงตัวและการสบฟันที่ Crystallign สามารถแก้ไขได้

1. ฟันห่าง (Spacing)
2. ฟันซ้อน (Crowding)
3. ฟันสบเปิด (Open Bite)
4. สบฟันลึก (Deep Bite)

Crystallign ทำงานอย่างไร
เครื่องมือจัดฟันใส Crystallign จะถูกออกแบบและสั่งทำขึ้นตามสภาพฟันรายบุคคล โดยเครื่องมือจัดฟันใส Crystallign แต่ละชิ้นที่ถูกคำนวณมาให้ปรับสภาพฟันด้วยแรงที่เหมาะสม จะค่อยๆปรับสภาพฟันแต่ละซี่ให้เข้ารูปทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือแม้กระทั่งการหมุนให้เข้ารูป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ
การใช้งานประจำวันเพื่อให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด
• จำเป็นต้องใส่เครื่องมือจัดฟันใส Crystallign เป็นเวลาอย่างน้อย 17 ชั่วโมงต่อวัน
• ถอดเครื่องมือจัดฟันใส Crystallign ทุกครั้งก่อนการรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่มร้อนทุกชนิด หรือการแปรงฟัน
• ควรทำนัดเปลี่ยนอุปกรณ์กับทันตแพทย์ทุกเดือน

Crystallign ทำงานร่วมกับทันตแพทย์ของคุณ อย่างไร

1. คุณจำเป็นต้องเข้าพบทันตแพทย์ของคุณ เพื่อทำการตรวจช่องปากเบื้องต้นและเอ็กซ์เรย์ หรือ จัดทำแบบพิมพ์ฟัน เพื่อทำแผนการจัดรูปฟันของคุณ

2. เข้าพบทันตแพทย์ของคุณอีกครั้งเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดแผนการดูแล เช่น ระยะเวลาที่ต้องการ, จำนวนอุปกรณ์, และค่าใช้จ่ายต่างๆ

3. เมื่อคุณตกลงเข้ารับแผนการดูแล ทันตแพทย์ของคุณจะสั่งทำเครื่องมือจัดฟันใสขึ้นมาเฉพาะคุณ

4. เข้าพบทันตแพทย์ของคุณอีกครั้งเพื่อรับเครื่องมือจัดฟันใส และคุณจะต้องเข้าพบทันตแพทย์ของคุณอย่างเป็นประจำทุกเดือนเพื่อตรวจเช็คความคืบหน้าและรับเครื่องมือจัดฟันใสชุดต่อๆไป

5. หลังจากจบขั้นตอนการรักษา คุณจะต้องใส่ Retainer เป็นประจำทุกวันเพื่อรักษาสภาพฟันให้คงเดิม


ฟรีการประเมินเบื้องต้นเพื่อให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น

เพียงสแกน QR Code และทำตามขั้นตอนใน Line@ (QR Code File)